Pedagoski fakultet Uzice

 

На Педагошком факултету у Ужицу Online настава се реализује преко Google Classroom платформе. У оквиру ове платформе студенти могу преузимати неопходне материјале, постављати сва неопходна питања наставницима и сарадницима и испуњавати све предиспитне обавезе за све предмете који слушају.

Део предавања и вежби реализоваће се преко видео-конференцијских алата HangOuts i Zoom апликације. Распоред наставе путем ових апликација добићете у оквиру у Google Calssroom учионице од предметних наставника и сарадника.

На овој страни можете преузетуи детаљна упутства за коришћење платформе и наведених апликација за видео-наставу.

 

- Упутство за GoogleClassroom

- Упутство за HangOuts

- Упутство за Zoom