Pedagoski fakultet Uzice

 

НАУКА

 

   На Учитељском факултету поред образовне, обавља се и научноистраживачка делатност. Наставници и сарадници Факултета учествују на научним и стручним скуповима и конференцијама у земљи и иностранству, објављују монографије и радове у домаћим и страним часописима. У протеклом периоду на Факултету и у сарадњи са другим факултетима реализовано је неколико научних пројеката.