Pedagoski fakultet Uzice

 

 
 
Print

Монтесори развојни материјал у функцији индивидуализације рада

on .

Ужички центар за права детета је 18. јануара 2018. године, у Монтесори вежбаоници Педагошког факултета у  Ужицу, одржао обуку за 30 учитеља и васпитача на тему „Монтесори развојни материјали у функцији индивидуализације рада“. Монтесори едукаторке, Јелена Жунић Цицварић и Јелена Симеуновић, презентовале су метод Марије Монтесори колегама из Прве основне школе краља Петра II и Основне школе „Нада Матић“ у Ужицу. Овом приликом учесници су упознати са карактеристикама развојних Монтесори материјала: практичних, сензо-перцептивних, математичких, језичких и космичких, као и са начинима и могућностима њихове примене у раду са децом којој је потребна додатна образовна подршка. Очекујемо да ће учитељи и васпитачи, уз помоћ родитеља и деце у наредном периоду организовати радионице израде Монтесори материјала у својим школама.