Pedagoski fakultet Uzice

 

Реализовани скупови

 

Међународни научни скуп под називом "Настава и учење - уџбеник у функцији наставе и учења" одржан 4. новембра 2016. године на Факултету (у оквиру Пројекта "Настава и учење - проблеми, циљеви, перспективе"), бр. 179026 који се финансира код Министарства за просвету, науку и технолошки развој Републике Србије. Поводом научног скупа објављена је монографија "Настава и учење - уџбеник у функцији наставе и учења" која садржи 46 радова.    

Закључци са скупа.

 

 

 

     Међународни научни скуп под називом "Настава и учење - евалуација васпитно-образовног рада" одржан 6. новембра 2015. године на Факултету (у оквиру Пројекта "Настава и учење - проблеми, циљеви, перспективе"), бр. 179026 који се финансира код Министарства за просвету, науку и технолошки развој Републике Србије. Поводом научног скупа објављена је монографија "Настава и учење - евалуација васпитно-образовног рада" која садржи 31 рад, то су писана саопштења са скупа чији су учесници из Србије, Словеније, Пољске и Републике Српске. У паузи скупа отворена је изложба слика аутора проф. мр Обрада Јовановића.

 

 

 


     Међународни научни скуп под називом "Настава и учење - савремени приступи и перспективе" одржан 7. новембра 2014. године на Факултету (у оквиру Пројекта "Настава и учење - проблеми, циљеви, перспективе"), бр. 179026 који се финансира код Министарства за просвету, науку и технолошки развој Републике Србије. Поводом научног скупа објављена је монографија "Настава и учење - савремени приступи и перспективе" која садржи 61 рад, то су писана саопштења са скупа чији су учесници из Србије, Словеније, Пољске, Македоније и Републике Српске. У паузи скупа отворена је изложба слика аутора Слободана Станића Џингија.

 

 


      Међународни научни скуп под називом "Настава и учење - квалитет васпитно-образовног процеса" одржан 8. новембра 2013. године на Факултету (у оквиру Пројекта "Настава и учење - проблеми, циљеви, перспективе"), бр. 179026 који се финансира код Министарства за просвету, науку и технолошки развој Републике Србије.

 

 

Logo plavi