Pedagoski fakultet Uzice

 

Print

Докторске дисертације и извештаји

on .

Извештај о научној заснованости теме докторске дисертације Снежане Лакете
 
Извештај о научној заснованости теме докторске дисертације Бојане Удовичић
 
 
Извештај о научној заснованости теме докторске дисертације Јелене  Жунић Цицварић
 
 
 
Извештај о научној заснованости теме докторске дисертације Елвире Ковач
 
 
 
Веселин Булатовић
 
Снежана Лакета
 
Извештаји о одбрани докторских дисертација

Logo plavi