Pedagoski fakultet Uzice

 

 

 

- План јавних набавки за 2019. годину

- Одлука о измени плана набавки за 2019. годину

- Одлука о усвајању плана јавних набавки за 2019. годину

- Одлука о додели уговора

- Обавештење о закљученом уговору

 

- Обавештење о покренутом поступку јавне набавке мале вредности за електричну енергију (25.11.2019.)

 

-  Обавештење о покренутом поступку јавне набавке мале вредности за електричну енергију (6.12.2018.)

 

- Обавештење о покренутом поступку јавне набавке мале вредности за електричну енергију (6.12.2017.)

- Обавештење о покренутом поступку јавне набавке мале вредности за санацију подрумских просторија (16.5.2017.)

 

- Обавештење о покренутом поступку јавне набавке мале вредности за угоститељске услуге (21.02.2017.)