Pedagoski fakultet Uzice

 

Катедра за педагошке и психолошке науке

Шеф катедре: проф .др Лидија Златић

Е-маил: lzlatic@ptt.rs 

 

 

Катедра за природно-математичке науке

Шеф катедре: доц. др Оливера Марковић

Е-маил: markovic@pfu.kg.ac.rs

 

 

Катедра за језике и књижевности

Шеф катедре: доц. др Љиљана Костић

Е-маил: ljkostic972@gmail.com

 

 

Катедра за методике

Шеф катедре: доц. др Данијела Судзиловска

Е-маил: sudzilovski@pfu.kg.ac.rs

 

 

Катедра за академске општеобразовне предмете

Шеф катедре: доц. др Миломир Ерић

Е-маил: eric@pfu.kg.ac.rs

 

 

Logo plavi